Kunskap om våld i nära relationer gör skillnad.

a

Linn Moser Hällen är socionom, handledare,
författare och en väl anlitad föreläsare.

Kunskap om våld i nära relationer gör skillnad! Med ett brinnande engagemang, gedigen kunskap och erfarenhet samt en stark tilltro till att det går att skapa förändring inger Linn hopp, energi och viljan att göra mer!

 

Linn delar, i sina föreläsningar, som handledare och som en av författarna till boken Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik, med sig av sina reflektioner och erfarenheter från det praktiska sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn.

Trailer- film om våld i nära relationer

En utbildningsfilm om våld i nära relationer av Linn Moser Hällen

“Ingen kommer att märka om jag dör”

Vinnare av Publishingpriset 2019 kategori Informationsfilm yrke

 

”Ingen kommer att märka om jag dör” är en kortfilm som bygger på vittnesmål från kvinnor som har levt med en våldsam partner. I filmen återges vittnesmålen av skådespelare.
Filmen är gjord av Linn Moser Hällen som är socionom och föreläsare om våld i nära relationer.
Syftet med filmen är att öka kunskapen om våld och dödligt våld i nära relationer.

Vill du se hela filmen kontakta mig på linn@linnmhallen.se

Jag minns mycket mer än du tror

En animerad kortfilm om barn som upplever våld i nära relationer.

 

Filmen bygger på ett brev från ett barn som har växt upp med våld i hemmet. Filmen är skapad av Linn M Hällen i samarbete med Bloody honey och Advokatbyrå Barbro Sjöqvist och Rebecca Lagh.

Filmen om Simon

En film  av Linn M Hällen om barn som upplever våld i nära relationer. Filmen bygger på en verklig händelse/berättelse.

Vill ni se hela filmen? Filmen om Simon är en del av min utbildning/föreläsning om barn som upplever våld i nära relationer. Kontakta mig via linn@linnmhallen.se för mer information

 

 

Trailer- samtal med barn som har upplevt våld i nära relationer

Trailer- samtal om våld i nära relationer

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Linn Moser Hällen är huvudredaktör till boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer som kom 2021. Boken beskriver hur synen på våld i nära relationer och den våldsutsatta har förändrats över tid och varför begrepp som särskilt sårbar/utsatt och intersektionalitet idag är den del av diskursen om våld i nära relationer. Boken ger en fördjupad kunskap om vissa våldsutsatta personers särskilt utsatta livssituation och belyser våld i nära relationer ur ett intersektionellt perspektiv.

En gemensam nämnare för de brottsoffer som beskrivs befinna sig i en särskilt utsatt livssituation är framför allt att samhällets bemötande av och stöd till dessa grupper kan vara bristfälligt och att de därför är utsatta för flera former av social ojämlikhet.

a

Våld i nära relationer

podcast

Våld i nära relationer

Av Linn Moser Hällen och Rebecca Lagh

Nu på Spotify

”Inspirerande föreläsare!

Från att tidigare inte haft något intresse av området våld i nära relationer har det nu väckts en brinnande passion att lära mig mer och utvecklas inom ämnet. Jag har under dessa tre dagar suttit som klistrad och försökt att suga in varje ord och tips som Linn gav oss”