mer om Föreläsningar

Utbildar och föreläser om våld i nära relationer

a
Linn Moser Hällen utbildar och föreläser om våld i nära relationer för personal från socialtjänst och andra myndigheter, Hälso-och sjukvården, ideella organisationer, skolor och företag. Linn förenar forskning och teori med praktik. Olika pedagogiska material används såsom egenproducerade utbildningsfilmer, ljudklipp från Podcasten Våld i nära relationer- det börjar med kärlek, forumspel med skådespelare och olika typer av övningar.

Exempel på innehåll.

 

– Inspirationsföreläsning- socialtjänstens utmaningar och möjligheter.

– Grundutbildning om våld i nära relationer

– Våld i nära relationer och särskild sårbarhet

– Våld i nära relationer och intersektionalitet

– Barn som upplever våld i nära relationer

– Att upptäcka våldsutsatthet och att fråga om våld

– FREDA-kortfrågor som stöd i arbetet med att fråga om våldsutsatthet

– Att arbeta rättssäkert med våld i nära relationer inom socialtjänsten

– Att kartlägga och utreda våldsutsatthet med stöd av FREDA-beskrivning

– Att bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder

– Samverkan i arbetet med våld i nära relationer

– Barn som upplever våld i nära relationer och rättssäkert utredningsarbete- våld i barnavårdsutredningar

– Att arbeta med våld i nära relationer- hur påverkas den professionella hjälparen

– Hur arbetsledning/chefer kan skapa rätt förutsättningar för ett rättssäkert och hållbart arbete med våld i nära relationer

Sällan varit på en utbildning som förmedlat så tydligt och bra underlag för hur en socialsekreterare kan förstå och utreda våld utifrån lagstiftning och forskning. Riktigt bra helt enkelt! Tydligt barnperspektiv som inte skymdes av våldsutövande eller våldsutsatte föräldern – en utredningsmetodik som tydligt utgår från barnet.

 

 

Utbildningsdeltagare 2020
”Att behålla fokus och energi under en hel föreläsningsdag ansågs i stort sett vara omöjligt tills jag fick möjligheten att lyssna på Linn. Linn är en pedagogisk och varvar föreläsning med bikupor, film och övningar. Hon är och kunnig och utifrån hennes erfarenhet från socialtjänsten förenar hon teori med verklighet. Efter en föreläsning med Linn är man trots det tunga ämnet fylld av energi till att göra ett fantastiskt arbete och man har fått verktyg med sig för att lyckas.”
Utbildningsdeltagare våren 2018
”När Linn gick igenom sekundär traumatisering var det som att hon pratade om mig”
Utbildningsdeltagare Ersta Sköndal Bräcke Högskola