Handledning

Handledningen är en plats för reflektion, avlastning och lärande. 

a

Linn Moser Hällen handleder yrkesverksamma som i sitt arbete möter vuxna och barn som utsatts för våld i nära relationer. 

Handledningen är viktig för att yrkesverksamma som möter brottsoffer ska få möjlighet att reflektera över och utveckla sitt arbete med våld i nära relationer.
Handledningen kan bidra till att de yrkesverksamma utvecklas i sin yrkesroll och yrkesidentitet och att teoretiska kunskaper integreras med praktisk tillämpning. 
Linn arbetar dels med ärendehandledning; att få diskutera frågeställningar rörande klienter och ärenden och med metodhandledning, hur socialtjänsten kan arbeta praktisk i det sociala arbetet, hur lagstiftning, föreskrifter och standardiserade bedömningsmetoder kan implementeras i det dagliga arbetet. 
Linn arbetar även med handledningen som är mer processinriktad där de yrkesverksamma bland annat får möjlighet att lyfta fram och reflektera över hur man som yrkesverksam påverkas av att arbeta med våld i nära relationer.
”Arbetar man med våldsfrågan behöver man en arena där det är möjligt att få prata om hur detta tunga ämne påverkar mig som handläggare. Man behöver också få möjlighet till att ställa praktiska frågor som de som inte har våldskompetensen alltid kan svara på. Linn gör detta möjligt och under varje handledningstillfälle får jag möjlighet till stöd och får alltid svar på mina frågor. Fyller jag och mina kollegor inte tiden med tankar och frågor har Linn alltid planerat för detta med olika teman som för oss är mycket nyttigt. Hon uppfyller vårt behov och är precis en sådan handledare som vi önskat oss. ”

 

Jonna Welander, Socialsekreterare med inriktning våld i nära relation Karlshamn

”Efter handledning med Linn känner jag mig som en bättre socialsekreterare”

 

Socialsekreterare 2019

”Handledning med Linn är en av de absolut bästa och viktigaste delarna i mitt arbete! Hon skapar förutsättningar för utveckling, både för hela gruppen och individuellt. Jag känner efter varje handledningstillfälle att jag och mina kollegor därefter kan göra ett bättre och mer rättssäkert arbete för dem vi träffar.”

 

 Socialsekreterare med inriktning våld i nära relation 2019

Vi har haft metodhandledning med Linn Moser Hällen sedan september 2018 vilket bland annat har lett till en ännu mer rättssäker handläggning och att socialsekreterarna har blivit tryggare i yrkesrollen”

Enhetschef socialtjänsten 2019