Socionom, handledare, författare och föreläsare

Linn Moser Hällen

Under hela Linns yrkestid har hon varit intresserad av att utveckla arbetet med våld i nära relationer, att synliggöra problematiken och därmed bidra till en ökad kunskap och förståelse. Linn deltar därför i den offentliga debatten och driver opinion i frågor kring våld i nära relationer, dödligt våld i nära relationer och samhällets ansvar i arbetet med våldsutsatta vuxna och barn.

Linn har ett stort engagemang i frågan om våld i nära relationer och brinner för att de våldsutsatta kvinnorna och deras barn ska få adekvat hjälp i rätt tid och att de ska få ett kunskapsbaserat bemötande i deras kontakt med samhällets representanter. Det var detta engagemang som fick henne att börja föreläsa om våld i nära relationer och senare även handleda yrkesverksamma verksamma inom arbetsområdet.  Linn är idag en väl anlitad föreläsare och handledare. Hon är av huvudlärarna på Uppdragsutbildningen Våld i nära relationer- at utreda, bedöma och förstå på Ersta Sköndal Bräckes högskola. Läs mer här

Linn  har en lång erfarenhet av att arbeta med socialt arbete och våld i nära relationer. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, metodutvecklare, samordnare och som arbetsledare.

 

Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete, samverkan samt FREDA-bedömningsmetoder. Hur socialtjänsten kan omsätta lagstiftning, allmänna råd och riktlinjer i det praktiska sociala arbetet och hur FREDA-bedömningsmetoder kan vara ett stöd i detta arbete.

2015 grundade Eveliina Sinisalo och Linn Arvin utbildning  och tillsammans har de utbildat 1000-tals kollegor inom socialtjänsten men även personal från den ideella sektorn, Hälso-och sjukvården samt personal från vårdföretag om våld i nära relationer.

Linn är en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik Boken är skriven tillsammans med flera sakkunniga forskare och praktiker inom våldsområdet.

” Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som ger allvarliga konsekvenser för den drabbade, för hennes närstående och för det omgivande samhället.  Jag vill  bidra till att fler professionella hjälpare får inspiration till arbeta med frågan och kraft och mod följa de våldsutsatta på deras resa mot ett liv fritt från våld